ABK Bridge Vereniging Amsterdam

Partner gezocht

U kunt zich hier melden als u een partner zoekt, zowel voor een partnership met een meer permanent karakter als voor een ad-hoc partnership voor een bepaalde speelavond. Deze service geldt alleen voor ABK leden, uw emailadres moet in de ledenadministratie van ABK bekend zijn (dit wordt gecontroleerd).

Als u geen emailadres heeft of een recent emailadres dat nog niet in de ledenadministratie verwerkt is, danwel indien u uit een van onderstaande lijsten verwijderd wilt worden, mail dan de TC.

U kunt reageren op openstaande verzoeken door een e-mail naar de betreffende persoon te versturen (klik op de naam).


Ik zoek een bridgepartner voor langere tijd!
Ik zoek een bridgepartner voor een bepaalde datum!

sluiten